Kiertopuu®️ – Hiillettyä hukkapuuta

Kiertopuu® -tuotteet valmistetaan saha-, höylä ja rakennusteollisuuden sivuvirroista.

Kiertopuu® -tuotteet valmistetaan saha-, höylä ja rakennusteollisuuden sivuvirroista. 

Tuotteiden raakamateriaali on pääasiassa suomalaista kuusta, jossa on alunperin ruhjeita, väärä oksalaatu, värivikoja tai se ei lujuusluokittelultaan sovellu runkorakenteisiin. Tällainen materiaali voidaan kuitenkin puhdistaa hiillyttämällä sen pinta ja ottaa käyttöön verhoilutuotteena. 

Mikäli puutavaraa ei käytetä verhoilussa, se päätyy lyhytaikaisempaan käyttöön tai poltetaan energiaksi, jolloin puuhun sidottu hiili vapautuu ilmaan. 

Kiertopuu®️ -tuotteiden valmistamisessa käytetään energialähteenä niin ikään ekologista, elintarvikejätteistä valmistettua biokaasua. Hankimme biokaasun paikalliselta valmistajalta.

Kiertopuu®️ -tuotteiden ja puun pintahiillyttämisen avulla saadaan mahdollinen hukkatavara parempaan ja pidempään käyttöön. Jos onnistumme suuressa mittakaavassa, saamme sahatavaralle paremman hyötyprosentin ja näin metsät voivat kasvaa pidempään.

Puun pinnan hiiltämisen jälkeen Kiertopuu®️ -tuotetta ei käytännössä visuaalisesti erota tavallisesta 1-luokan hiilletystä sahatavarasta.

Kiertopuu®️ on Hiil Oy:n rekisteröimä tavaramerkki ja sillä tarkoitetaan Hiil Oy:n hukkapuusta valmistamia ja pintahiillytettyjä puutuotteita.